Liên hệ

Trường Tiểu học Bình Trung

Địa chỉ: Xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
Người phát ngôn: Ông: Đặng Xuân Khu – Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Điện thoại: DĐ: 0989984599

Email: c1binhtrung.pgdchodon@backan.edu.vn