CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NĂM HỌC MỚI 2015 – 2016

Tháng Tám 19, 2015 10:18 sáng

Bước vào năm học 2015 – 2016, trường Tiểu học Bình Trung dự kiến đón khoảng 250 học sinh với 17 lớp học. Ngay sau khi kết thúc năm học 2014 – 2015, trường Tiểu học Bình Trung đã tham mưu chính quyền địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới này. 

Đến thời điểm này, các cấp chính quyền cùng trường Tiểu học Bình Trung đã hoàn tất công tác chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới. Đồng thời, trường Tiểu học Bình Trung cũng đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở thực hiện xuống từng thôn, bản có các em đã nghỉ học từ những năm trước để vận động gia đình và bản thân các em đi học trở lại, nhằm đảm bảo duy trì ổn định sĩ số ngay từ đầu năm học…/. 

901934_235330899944884_1891333383_o

887035_235330759944898_1385049779_o