Giới thiệu

Trường TH Bình Trung thuộc xã Bình Trung, Huyện Chợ Đồn.
901934_235330899944884_1891333383_o